Så kan man se skillnad på deepfakes och äkta bilder


Genom att kontrollera reflektionerna i ögonen är det möjligt att identifiera de flesta av de falska bilderna.