Regelefterlevnad ständigt huvudbry för cio:n – “it-miljön uppdateras konstant”


Teknikskuld, kompetens, budget, det finns flera saker som påverkar hur en verksamhet rör sig framåt i digitaliseringen. Och så finns det compliance – regelefterlevnad – som både ska hanteras och som sätter gränser.