Pandemin har satt turbo på samarbetsverktygen – här är alternativen


Under året som gått har företagen flyttat sin personal från kontoret till hemmen och därmed gjort sig beroende av de samarbetsverktyg som står till buds. Microsoft, Google, Cisco, Zoom, Slack och Facebook har svarat med massiva uppdateringar av sina verktyg.