Så gick det när jätteprojekten blev helt digitala – detaljstyrning och mer demokratiska möten

Trånga mötesrum där projektteamen designar tillsammans. Informell informationsöverföring vid kaffemaskinen. Under pandemin blir dynamiken en annan när allt ska köras digitalt.

Källa idg.se