Jpg-bilder används för att stjäla kreditkortsinformation i smyg


Genom att inte skicka uppgifterna vidare till en server blir det lättare för hackarna att undgå upptäckt.