Finska chockbeskedet: Nokia kapar 10000 jobb


Finska nätverksjätten behöver spara pengar och planerar nu att dra ner antalet anställda rejält de kommande åren.