Data till alla! Nu släpper it-avdelningen in verksamheten


Det kallas demokratiseringen av it. Med hjälp av low code-verktyg och visualiseringsteknik kan verksamheten utnyttja data effektivare. Och en höjd digital kompetens bland medarbetarna ska öka innovationen.